آخرین اخبـار سازمان
جذب راننده اتوبوس شهری
۱۸ اسفند ۱۴۰۲

جذب راننده اتوبوس شهری

سازمان مدیریت حمل ونقل بار و مسافر شهرداری اسلامشهر جهت راه اندازی اتوبوس‌های جدید خود از بین متقاضیان ، راننده می‌پذیرد.
بنا بر اعلام رئیس سازمان مدیریت حمل ونقل بار و مسافر شهرداری اسلامشهر، با موافقت شورای محترم شهر اسلامشهر ،این سازمان به جهت بکار گیری اتوبوس های جدید خریداری شده نیاز به تعدادی راننده اتوبوس دارد که بدینوسیله به اطلاع کلیه متقیان این حرفه میرساند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سازمان مدیریت حمل ونقل بار و مسافر شهرداری اسلامشهر واقع در خ صیاد شیرازی خ تعاون مراجعه و یا با شماره تلفن 56355911 تماس حاصل نمایند .

جذب راننده اتوبوس شهری
۱۸ اسفند ۱۴۰۲

جذب راننده اتوبوس شهری

جذب راننده اتوبوس شهری
۱۸ اسفند ۱۴۰۲

جذب راننده اتوبوس شهری

سازمان مدیریت حمل ونقل بار و مسافر شهرداری اسلامشهر جهت راه اندازی اتوبوس‌های جدید خود از بین متقاضیان ، راننده می‌پذیرد.
بنا بر اعلام رئیس سازمان مدیریت حمل ونقل بار و مسافر شهرداری اسلامشهر، با موافقت شورای محترم شهر اسلامشهر ،این سازمان به جهت بکار گیری اتوبوس های جدید خریداری شده نیاز به تعدادی راننده اتوبوس دارد که بدینوسیله به اطلاع کلیه متقیان این حرفه میرساند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سازمان مدیریت حمل ونقل بار و مسافر شهرداری اسلامشهر واقع در خ صیاد شیرازی خ تعاون مراجعه و یا با شماره تلفن 56355911 تماس حاصل نمایند .

جذب راننده اتوبوس شهری
۱۸ اسفند ۱۴۰۲

جذب راننده اتوبوس شهری

جذب راننده اتوبوس شهری
۱۸ اسفند ۱۴۰۲

جذب راننده اتوبوس شهری

سازمان مدیریت حمل ونقل بار و مسافر شهرداری اسلامشهر جهت راه اندازی اتوبوس‌های جدید خود از بین متقاضیان ، راننده می‌پذیرد.
بنا بر اعلام رئیس سازمان مدیریت حمل ونقل بار و مسافر شهرداری اسلامشهر، با موافقت شورای محترم شهر اسلامشهر ،این سازمان به جهت بکار گیری اتوبوس های جدید خریداری شده نیاز به تعدادی راننده اتوبوس دارد که بدینوسیله به اطلاع کلیه متقیان این حرفه میرساند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سازمان مدیریت حمل ونقل بار و مسافر شهرداری اسلامشهر واقع در خ صیاد شیرازی خ تعاون مراجعه و یا با شماره تلفن 56355911 تماس حاصل نمایند .

جذب راننده اتوبوس شهری
۱۸ اسفند ۱۴۰۲

جذب راننده اتوبوس شهری

خدمات قابل ارائه سازمان
سازمان حمل و نقل بار و مسافر
  • سازمان حمل و نقل بار و مسافر اسلامشهر

    سازمان حمل و نقل با نام سازمان اتوبوسرانی اسلامشهر در سال 1370 تاسیس و با تعداد 3 دستگاه اتوبوس شروع بکار نمود که بعلت افزایش جمعیت تا سال 1389 تعداد اتوبوسها به 306 دستگاه نیز رسید.